Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles
RDC

Tshisekedi na ba Congolais ya Atlanta : "Congo ezali kozongela esika na yango na molongo"


Président Félix Tshisekedi kati na bana ya Congo bavandi na Atlanta nsima ya bokutani na bango, Atlanta, 28 septembre 2018. (Twitter/Présidence RDC)

Président Félix Tshisekedi ayebisi na bokutani na bana ya RD Congo o’mokolo ya mposo na Atlanta, na Etats-Unis (USA), ete mboka na bango ezali kozongela esika na yango na molongo.

"Lelo nakoki koloba na esengo enene ete bato basosoli maloba ma ngai. Lelo, Congo ezali kotosama mpe, oyo eleka mingi, bato banso bazali kozela yango. Pamba te, mboka nzinga nzinga inso kolongola moko te, ata koleka yango, mboka inso ya bandeko ya Afrika banso balobi : ‘ntango ekoki. Mpo soki Congo te, Afrika ekokende liboso te' ", elobi président Tshisekedi na ebele ya ba Congolais bayaki koyoka ye.

"Moke moke, Congo ezali kozonga na esika na yango na molongo," ebakisi M. Tshisekedi.

Mokambi ya ekolo RDC azali na Etats-Unis uto mokolo ya eyenga moleki mpo na 74e Assemblée générale ya Nations unies. Asalaki lisikulu na ye ya yambo na Nations unies na New York o’mokolo mwa minei.

Na Atlanta, ayebisi ba Congolais ete motema mwa ye mosimbami na lolenge bato banso bazali kosepela na ye mpe na ekolo na ye.

Alobi ete ayebi ete ezali mopepe ya sika momemami na elikya ya mbongwama ewuti nsima na maponami.

"Sik’oyo esengeli tobongola mopepe mwango na makambo ya solo makowumela mpo mopepe molekaka. Mpo Congo, mboka na biso ezali na makambo ebele ya kopesa na Afrika mpe na mokili. Esika tozali lelo na mokili, ezali ya biso te. Esengeli tozala bato ba yambo na makambo manso," eyebisi M. Tshisekedi.

Akundoli ete mpo etali kobatela mokili, "RDC ezali na 80% ya mayi ya malamu ya komela ya Afrika. RDC ezali mpe na 80 millions hectars ya mabele ya milona makoki koleyisa koleka bato 2 milliards na mokili," asokoli.

M. Tshisekedi abandeli lisusu koloba lokola alobaki na lisikulu na ye na Nations unies ete esengeli RDC eyeba kobanda kobongola mines to makele ma yango, mingi mpenza maye mazali stratégique (to litomba mingi) lokola cobalt, coltan na misusu.

Mpo na ye, bitumba bisusu bizali ya koyeba kosangisa bana ya RDC mpe kosilisa kopona pona (tribalisme).

Yambo na bokutani boye, M. Tshisekedi akendaki kotala eklezia ya Martin Luther King mpe bisika bisusu mobundi ya makoki ya bomoto oyo alekaki na Atlanta.

XS
SM
MD
LG