Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Obama, Bush na Clinton bandimi kozwa mangwele ya COVID-19 na etando eke


Barack Obama (c) Geoge W. Bush (d) mpe Bill Clinton (d) na Collège Station, Texas, 21 octobre 2017.

Barack Obama, George W. Bush mpe Bill Clinton bandimi kozwa mangwele ya COVID-19 o’liboso ya etando eke mpo na kopesa ndingisa na bato banso.

Bakanzi ba kala ya Etats-Unis bapesaki biyano na bapanzi sango mpo na yango, moto na moto esika na ye.

"Soki Anthony Fauci (monganga mokambi ya bitumba na COVID-19 na USA) alobi na nga ete mangwele yango ezali malamu, mpe ekoki kobatela na kozwa COVID, na ntembe te, nakozwa yango," elobi M. Obama.

Mokonzi ya mohindo ya yambo na Amerika alaki ete ntango akokii kozwa mangwele yango nsima na yango kopesama na bato bazali na likama mingi te.

"Nakoki kondima kozwa yango liboso lya etando eke to na ba bilili kaka mpo ete bato bayeba ete nazali kondimela science (to bato ya nayele) mpe likambo na nandimi ezali kozwa te COVID," ebakisi Obama na mituna ya radio SiriusXN.

Freddy Ford, mokambi ya ndako ya mosala ya M. Bush, ye, asololaki nde na CNN.

"Yambo, mangwele etalama soki ezali malamu mpe epesama na bato bazali na bosenga mingi," eyanoli M. Ford.

"Na nsima, M. Bush akokende na molongo mpo na oyo ya eye, mpe akosala yango na miso ya ba caméras," ebakisi mosungi ya M. Bush.

Molobeli ya M. Clinton ye mpe apesaki eyano ya lolenge wana na CNN. Ayebisi ete M. Clinton mpe akoki kondima kozwa yango na liboso ya bato banso na tv.

Bato mingi bazali nanu na mituna mingi mpo etalil mangwele maye. Baike bazali kobanga yango mpo na ntina mingi.

Mangwele masalami na Pfizer-BioNTech mpe Moderna-NIH esengeli epesama ndingisa na Etats-Unis kala mingi te.

Bakambi ba maye ma boyebi to zebi balobaki o'mokolo mwa misato ete USA ezali kokanisa kopesa bato million 100 kino suka ya sanza ya mibale (févirer).

XS
SM
MD
LG