Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Ass. nat. endimi kobakisi mikolo mpo na mbala sambo na état de siège ata nungu nungu ezali


Ba soda ya mampinga ma RDC (FARDC) na mboka Manzalaho, pene na Beni, Nord-Kivu, RDC, 18 février 2020.

Bakeli mibeko ya Assemblée nationale na motango ya koleka, bandimi kobakisi mikolo na état de siège mpo na mbala ya sambo na kopona basalaki lelo. Kasi baike bazali kati na nungu nungu.

287 nde bandimi yango, mibale baboyi mpe mibale misusu bamipekisaki.

Ezalaki nsima na koyoka ministre d’Etat ya mambi ya Sembo mpe Garde des secaux, Rose Mutumbo Kiese.

Na bosenga ya bakeli mibeko, Mme Motumba alimboli ete mobembo Ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde asalaki mposo moleki na monyele ya mboka mopesaki ye nzela ya koyeba soki misala mya état de siège mikomi wapi mpe kosolola na bayi mampinga mpe bavandi ya bisika yango.

Bakeli mibeko basusu basepeli te ndenge mikolo mibakisami kasi botali soki misala myango mikomi wapi misalami te.

"Kolanda makambo ma nsomo mabimisaki na mpwasa na boyoki ba ministres bazali na likambo lyango na Commission Défense mpe Sécurité (ya Assemblée nationale) na ntina ya kotala soki état de siège ekomi wapi, emonisami ete bobomi boye bozali kokoba mpe bomemi bato na bituka ya Ituri mpe Nord-Kivu ewuti na bosaleli mabe makasi ya misolo mpe na mbeba ekasi eye esengi biyano bya etumbu mpe bomemisa mikumba na baye basali yango esengeli esalama sika sika eye," ekomi na mokambda atindelaki motambwisi ya Assemblée yambo na likita lya lundi, mokeli mibeko Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa ya ECIDE mpe Lamuka.

Nzokande, Commission ya Défense mpe Sécurité esilisaki nanu te koyoka bayi Inspection générale de finances mpe Inpsection générale ya mampinga kasi ebakiseli bango mposo moko.

Inspection générale ya mampinga esakoli ete ekangaki ba officiers baike na kopengwisa misolo mya mampinga na état de siège na monyele ya mboka. Esengeli basamba.

Sénat nde ekotala sika bobakisi mikolo boye mpe soki eleki, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akosakola yango.

XS
SM
MD
LG