Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Angola

Basoda ya Angola bamonani na Kongo central

Ba soda ya Angola na Musée national ya mampinga ya Angola, Luanda, le 17 septembre 2018.

Moto moko akufi na masasi mawutaki na baye bamonani lokola ba soda ya mampinga ya Angola, o’mokolo mwa lundi na secteur ya Kakongo, na Lukula, na Kongo central, elobi Chef ya secteur ya Kakongo, Nduma Nkungu.

Bavandi ya esika eye balobi ete mampinga ya ekolo Angola bazali kokota na Congo démocratique banda mposo mibale mpo na koluka ba séparatistes to baye balingi bokabwani ya enclave ya Cabinda.

"Ezali basoda ya Angola nde bavandi na zamba ya mboka minei. Babetaki elenge moko masasi mpe awaki mpo bakanisaki ete azalaki moko ya baye ya Front de libération ya enclave ya Cabinda (Flec). Tomoni bango na zamba na minduki mpe sokoto ya ekolo Angola," eyanoli na VOA Lingala Antoine Tshimbuka, moko ya baye ya société civile na mboka Bambi, na Kakongo pene na ndelo na Angola.

Nduma Nkungu mpe apesi nse sango moko wana na AFP.

Bango babale balobi ete mampinga ya Angola mazali koluka babundi ya FLEC.

Kasi mokambi ya Société civile ya territoire ya Lukula, Firmin Manga Baku ayebisi VOA Lingala ete azwaki mpe sango ya bomonisami ya mampinga ya Angola na Lukula, kasi na ndelo na mboka na bango.

"Sango tozwaki koleka mposo mibale ezalaki ete basoda ya Angola bamonisaki na mabele ya Lukula kasi balobaki ete babungaki nzela mpe basalaki mabe na moto moko te. Kutu, basalisaki moto moko azalaki na mpasi ya liwa. Kasi oyo etikali koleka banda ntango wana toyebi te," elobi mwana mboka Manga Baku, oyo azwami na Lukula, kasi na 180 kms ya ndelo na Angola.

Na ngambo na ye, chef ya secteur ya Kakongo, Nduma Nkungu, alobi ete gouvernement provincial etindaki bato kosala bolukiluki.

Kasi bakonzi ya etuka balingi naino te koloba likambo liye ntango bazwaki motuna ya bapanzi sango.

See all News Updates of the Day

Tshisekedi na Lourenço bakosunga Rwanda na Ouganda na koyokana

(G ti D) Ba présidents Yoweri Museveni ya Ouganda, Joao Lourenço ya Angola, Paul Kagame ya Rwanda mpe Felix Tshisekedi ya RDC, na bokutani na Luanda, Angola, 12 juillet 2019. (Présidence ya RDC)

Président Félix Tshisekedi na bakokani na ye Paul Kagame ya Rwanda, Yoweri Museveni ya Ouganda mpe Joao Lourenço ya Angola, basolalki o’mokolo mwa mitano na Luanda mpo na kimya mpe makambo misusu etali etando ya Afrikaya kati kati.

Na liyebisi babisimi na suka ya bokutani na bango, bakonzi banei baye bapesi losako na bolingi ya bakonzi ya Ouganda mpe ya Rwanda mpo na kokoba kosolalo na ntina ya kopesa eyano na mikakatano kati na mboka na bango mibale.

Mpo na yango, bokutani (liye) bosengi na Angola, na lisungi ya Congo démocratique, na kosala ete makambo mango masalamu malamu, ekomi bakonzi baye na liyebisi ya suka ya bokutani boye.

Bakoknzi baye bapesi Congo démocratique makasi mpo na kokoba bitumba na bokono ya Ebola boye bozali kongala banda sanza ya mwambe ya 2018 mpe bobomi bato koleka 1.600.

Bapesi losako na bokutani ya 12e sommet extraordinaire ya bakambi ya bikolo ya Union africaine, bosalemaki na Niamey, Niger, mpe bozalaki kaka mpo na bobandi ya misala ya Zone ya Libre-échange (etando ya kosombitinia na bonsomi) na continent ya Afrika.

Sonangol elingi etonga raffineri ya petololo na Cabinda

Ndako ya Sonangol (Compagnie nationale ya petelolo ya Angola) na Luanda, 10 novembre 2018.

Sonangol (Compagnie nationale ya petelolo) asali boyokani na Untied Shine mpo na kotonga raffinerie to mpe izini ya kosokola petelolo eye epetwami naino te na Nord ya Cabinda, elobi bakonzi ya Angola na liyebisi.

Raffinerie eye ekopetola nkama nkoto motoba ya barrils ya petelolo esukwami te, elakisi liyebisi.

Sonangol esakoli ete ekomatisa makoki na yango ya ko bimisa petololo ya raffinerie ya Luanda.

Misala maye mikopesa nzela na kolisa bozangi ya petololo bozalaka ntango mingi na Angola.

Sango ya le 6 juin 2019 na VOA Lingala

Sango ya le 6 juin 2019 na VOA Lingala
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:05:08 0:00

Bokundami ya Jonas Savimbi

Bokundami ya Jonas Savimbi
Attendez s'il vous plaît

No media source currently available

0:00 0:03:58 0:00

Savimbi akundami nsima ya matanga na Lopitanga

Jonas Savimbi, mokambi ya Unita, le 22 fevrier 2002.

Jonas Savimbi, mokambi ya lingomba ya batomboki ya kala na Angola, Unita, akundami o’mokolo ya mposo nsima ya matanga masalami na mboka ya mbotama na ye, Lopitanga.

Matanga mpe bokutami ya M. Savimbi masalami mibu 17 nsima na bobomani na ye na 2002 na bitumba na mampinga ya gouvernement ya Angola.

Nsima na liwa na ye, basoda bakundaki ye na lobango. Angola ekambamki na Jose Eduardo dos Santos, motambwisi ya kala ya lingomba MPLA, liye lizali na bombanda na Unita na Angola. Kasi M. dos Santos atikaki boknzi na 2017 mpo na bokono.

Gouvernement ekundolaki nzoto yango na janvier 2019 mpe test ya ADN esalamaki mbala nzike.

Nsima ya mwa matata, gouvernement ezongisaki nzoto ya M. Savimbi o’mokolo ya minei.

Voir plus

XS
SM
MD
LG