Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles
RDC

Bakonzi ba RDC bazali kolobela makoki ma kokotisa mosala ya ki soda mpo na bato banso


DRCONGO-UGANDA-UNREST-CONFLICT
DRCONGO-UGANDA-UNREST-CONFLICT

Bakonzi ba ekolo Congo démocratique bazali kolobela makoki ma kokotisa mosala mwa ki soda mpo na bato banso, to service militaire obligatoire, mpo na kobundisa batomboki ba M23 kozongisa kimya na ngambo ya Est ya ekolo RDC , mpe kokolisa bokasi bwa bokengi bwa mboka , esakoli lobi mokoloo mwa mibale le 27 décembre loleki Gilbert Kabanda ministre ya bobateli mpe ya kati ya ekolo Congo Democratique. Asakoli yango ntango ya bolakisi ya "buku ya politiki ya bobateli" liboso lya bakambi bayike ba mampinga mpe ba ntoma ba bikolo biyike.

Na mokanda moye mwana mboka Kabanda asakoli ete moto myonso asengeli kozua mateya ya mampinga ya mibu mitano to zomi mpo na kokela mampinga ya makasi ya kobatela ekolo. Misala miye mya mampinga mikozala ya kotya na esika industrie militaire, mampinga ma reserve, mpe école de cadets, mpo na kosilisa bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Congo Democratique.

Kaka lobi loleki, bakonzi ba police mpe baye ba Fardc balakisaki na etando eke bato mitano baye bafundi kozala ba dongolomiso to ba espions ya ekolo Rwanda baye bazalaki na makanisi ya kosala makambo ya mabe na engumba Kinshasa mikolo mizali koya, lokola esalemaka na bobomi bwa mokonzi ya kala ya ekolo Rwanda Juvenal Abyarimana mibu mileki esakoli bango.

XS
SM
MD
LG