Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Ministre Longondo alobi sango ya kosomba bibembe mpo na COVID19 eza lokuta


Ministre ya Santé Dr. Eteni Longondo, Kinshasa, 16 mai 2020. (Facebook/Ambassade des Etats-Unis)

Ministre ya Bokolongo bwa nzoto, Dr. Eteni Longondo alobi ete moto moko te azali kosomba nzoto ya bawei mpo na kovimbisa motango mwa bakoni ba COVID19 lokola ezali kolobama na Kinshasa mpe bisika misusu.

Dr. Eteni alimboli yango nsima na basali ba bokolongo kobeta mpe kongama na commune ya Kimbaseke, na Kinshasa, na bavandi baye bafundi basali baye na koluka kosomba nzoto ya ndeko na bango akufaki.

"Wuto mposo misato, natindaki misala mya inspection ya bokolongono kino sik’oyo, tokangi ata moto te. Eloko moko te elakisi ete makambo mazali kolobama mazali ya solo. Bolukukiluki bozali kokoba," elobi Dr. Eteni na koyanola na motuna motali sango elobi ete basali ya bokolongono bazali kosomba nzoto ya bawei.

Mnistre ya Santé akitaki na esika ya likama lya elongo basali baye babetamaki kasi n,a basali, na libota, moto moko te andimaki ete balobaki likambo lya kosomba nzoto ya mowei.

Mikolo mibale mileki, libota lya elenge mobali moko, Yannick Sambi, ebengaki bato ya quartier babeta mpe bakanga basali baye ya bokolongono nsima basali baye kokoma na esika yango mpo na kopesa bango ba résultats ya test IRNB eye elobi ete ndeko na bango akufaki na COVID19.

Biso moko tozali kofutama nanu te, ndenge nini tokondima kofuta 5.000$ mpo na kosomba ebembe mpe kokosa mpo na COVID19," elobaki na esika yango moko na basali ya bokolongono.

Libota lyango lisilikaki ntango liyoki ete mbulamatari nde ekozwa mokumba ya kokunda mowei, Yannick Sambi. Mpo na bango, yango elingaki koloba kosomba ebembe.

Libota liye mpe bato ya quartier babongalaki maloba ya basali baye koloba ete balingaki kopesa bango misolo mpo kosomba ebembe.

Président Félix Tshisekedi asengaki, na likita ya mbulamatari, ete bolukiluki bosalama mpo sango ezali kolobama ete basali bakolongono bazali kosmba bibembe.

Bato mingi bazali kotia ntembe mpo etali COVID19 na RDC.

Motango ya baot bayebani kozwama na COVID19 mokomi 1.731 na RDC wuto le 10 mars, kolanda cellule technique ya bitumba na COVID19.

XS
SM
MD
LG