Liens d'accessibilité

Dernières nouvelles

Bazuzi babale ya Cour constitutionnelle batelemeli botiami na bango na Tshisekedi na Cour ya Cassation


Président Félix Tshisekedi azali kopesa mbote na bazuzi ya Cour constitutionnelle nsima na kolapa ndayi ya kokota na bokonzi, Kinshasa, 24 janvier 2019.

Bazuzi babale kati na baye batiamaki na Cour ya cassation na président Félix Tshisekedi baboyi kozwa ebonga na bango ya sika, na kolobaka ete botiami bwa bango bobuki Buku likonzi.

Bazuzi basusu baye batiami na Cour ya cassation, na Conseil d’Etat mpe na ba parquets généraux balapaki seleka mardi na palais ya Nation liboso ya président Félix Tshisekedi na milulu milakisamaki na etando eke.

Noël Kilomba Ngozi Mala mpe Jean Ubulu Pungu, ba zuzi babale ya Cour constitutionnelle baye tiamaki na Cour ya cassation le 17 juillet na mikano ya M. Tshiskedi, bazalaki te na milulu myango.

"Engebene na Buku likonzi… tozali lotomo ya kotikala na Cour constitutionnelle na ntina ya kosilisa mandats constitutionnels na biso ya mibu libwa," ekomaki bazuzi baye na mokanda batindelaki président Tshisekedi, moye mokomeli bapanzi sango.

Bazuzi baye babale bakomi ete bayokaki sango ya botiami na bango na mosala lokola ba bakambi ya Cour ya cassation kaka na radio mpe moto moko te atunaki bango likambo. Mpe bato basusu batiamaki na esika na bango na Cour constitutionnelle. Kasi bango basepeli kotikala na ebonga na bango na Cour constituionnelle.

"Soki mandats constitutionnels na biso esili, tokotikala mobimba na kozela mosala ekolo ekopesa biso," ebakisi bazuzi Kilomba na Ubulu.

Bazuzi Kiolmba na Ubulu bakundoli ete bakomelaki président Tshisekedi mpo na koyebisa ye ete baboya kosala na Cour suprêmena ntina ya kozela kosilisa mandat na bango na Cour constitutionnielle.

Bazuzi baye balobi mabongisi président Tshisekedi atangaki mazali te mpo na bazuzi ya Cour constitutionnelle.

Assistant principal ya président Tshisekedi ayanoli na Twitter ete bazuzi baye bakotisa recours mpo na koboya bolongwi na bango na Cour consstitutionnelle mpe Conseil supérieur nde eboyi bango balapa ndayi mpo esengeli balanda nzela nse moko.

Cour constitutionnelle, tribunal ya likolo koleka na mboka, ezalaka na bazuzi liwa. Misato batiamaka na mokonzi ya mboka, misato na Parlement mpe misabto na Conseil supérieur ya magistrature.

Bazuzi babale baye bakundoli mokonzi ya mboka ete Buku likonzi lipesi ndingisa ya kozwa ba zuzi ya sika na motango moko kati misato ya bazuzi ya Cour constitutionnelle mibu misato nyonso. Yango esengeli esalama na avril 2021.

Bazuzi Kilomba na Ubulu bayebisi ete bango bakokweya te na bobandeli ya 1/3 boye mpo bawuta na lingomba moko.

Bazuzi ya Constitutionnelle nde basambisaka ba présidents mpe bakonzi basusu.

Le 15 juillet, bayi présidence basakolaki bolongolami ya président ya Cour constitutionnelle Bénoit Lwamba, kasi yango ezalaki na nungu nungu mingi mpo mosambeli ya zuzi Lwamba awanganaki ete andimi kotika mosala.

XS
SM
MD
LG